THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

HỆ THỐNG TỜI VÀ XE CHUYÊN DÙNG:

  • Trong công đoạn sản xuất bê tông cấu kiện phải thường xuyên di chuyển khuôn và sản phẩm đến các vị trí cần thiết. Hệ thống ứng dụng công nghệ tời ma sát đã mang lại hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu sản xuất

HỆ THỐNG CẤP BÊ TÔNG VÀO KHUÔN:

  • Chuyên nhận bê tông từ trạm trộn để cấp vào khuôn, hệ thống cho phép đóng mở và điều chỉnh lưu lượng bằng hệ thống ben thủy lực.

BÀNH XẢ THÉP PC BAR:

  • Chuyên dùng xả thép PC Bar từ phôi cuộn, phục vụ cho máy cắt thép.

MÁY KÉO THỬ THÉP PC BAR:

  • Chuyên dùng kiểm tra các giới hạn cho phép, chất lượng đầu dập của thép PC Bar, PC Wire trước khi đưa vào sản xuất.
By | 2017-04-12T17:09:23+00:00 April 3rd, 2017|
Avada WordPress Theme