Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 2017-09-13T10:24:57+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức  – TP. HCM

Thiết bị sản xuất trụ điện kết hợp sản xuất cọc ống đến 15 mét

  • Cung cấp 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • Cung cấp 01 máy căng 150 tấn chuyên dùng sản xuất trụ điện và cọc ống đến D500mm
  • Cung cấp máy kéo thử giới hạn thép PC Bar Φ5.1mm -:- Φ10.7mm

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme