Loading...
Công trình tiêu biểu 2022-03-14T16:33:42+00:00

Công ty TNHH SX Cấu Kiên Công Nghệ Cao Viết Hải (KKT Vũng Án – Hà Tĩnh)

Tư vấn chuyển giao công nghệ & cung cấp gói thiết bị sản xuất cọc ống:

 1. Tư vấn thiết bị đồng bộ và chuyển giao công nghệ:
 • Tư vấn thiết bị đồng bộ hoá cho nhà máy sản xuất cọc PC D300 – D600 đạt năng suất 200 sp/ca 10h.
 • Chịu trách nhiệm đồng bộ hoá thiết bị cho nhà máy hoạt động đạt yêu cầu.
 • Đào tạo nhân lực, sơ đồ tổ chức, chuyển giao qui trình công nghệ, hướng dẫn sản xuất cọc PC & PHC D300 – D600 công nghệ cao.
 1. Cung cấp gói thiết bị đồng bộ dây chuyền sản xuất gồm:
 • 03 máy cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ12.6mm.
 • 06 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ12.6mm.
 • 03 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 16m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 03 máy hàn lồng chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm chiều dài lồng thép 16m.
 • 01 băng chuyền khuôn 03 dãy xích chạy dọc xưởng dài 45 m (chuyên dùng di chuyển khuôn ngửa) phục vụ vệ sinh và ráp lồng thép vào khuôn.
 • 04 băng chuyền khuôn ngang 02 dãy xích thông 02 gian nhà xưởng 36 m (chuyên dùng chuyển khuôn tuần hoàn) phục vụ căng lực và xiết – mở bulon khuôn.
 • 01 máy lật 1/2 khuôn 180º từ úp -> ngửa
 • 01 máy lật 1/2 khuôn 180º từ ngửa -> úp
 • 03 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 16m (TX).
 • 03 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 16m (TX+TF).
 • 02 cơ cấu câu lồng thép thành phẩm
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc D300 – D450.
 • 01 máy căng lực 300 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D450mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 450 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho loại cọc đặt biệt và thử tải cọc PHC.
 • 01 máy xả lực PC đồng bộ trước khi tách sản phẩm.
 • 01 cơ cấu dầm hút chân không tách sản phẩm cọc D600 x 16m
 • 01 hệ thống chuyên dùng gia công bích cọc liên hoàn gồm các công đoạn: Cắt vòng ôm cọc -> cuốn tròn -> hàn liên kết -> cấp bích cọc vào hệ thống -> liên kết vòng ôm vào bích cọc -> loe mép.
 • Hệ thống tủ biến tần và tủ điều khiển tập trung kết hợp camera quan sát cho tồ hợp 07 dàn quay ly tâm cọc D300 – D600 x 16m

Công ty Cổ Phần Bê Tông Cấu Kiện Việt Nhật (KCN Ý Yên – Nam Định)

  Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600 và trụ điện các loại:

 • 01 băng chuyền khuôn 03 dãy xích chạy dọc xưởng dài 30 m (chuyên dùng di chuyển khuôn ngửa) phục vụ vệ sinh và ráp lồng thép vào khuôn.
 • 04 băng chuyền khuôn ngang 02 dãy xích thông 02 gian nhà xưởng (chuyên dùng chuyển khuôn tuần hoàn) phục vụ căng lực và xiết – mở bulon khuôn.
 • 01 máy lật 1/2 khuôn 180º từ úp -> ngửa
 • 01 máy lật 1/2 khuôn 180º từ ngửa -> úp
 • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 14m (TX).
 • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 14m (TX+TF).
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 14m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 máy hàn lồng chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm chiều dài lồng thép 14m.
 • 01 máy hàn lồng trụ điện chiều dài 14m chuyên dùng sản xuất lồng thép cho các loại trụ điện.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại trụ điện.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 14m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – (Chi nhánh – Bến Cát, Bình Dương)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600 và trụ điện các loại:

 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập thép các loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 18m (Auto Loader)
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy hàn lồng trụ điện chiều dài 14m chuyên dùng sản xuất lồng thép cho các loại trụ điện.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm & trụ điện các loại
 • 01 băng chuyền khuôn 03 dãy xích chạy dọc xưởng dài 30 m (chuyên dùng di chuyển khuôn ngửa) phục vụ vệ sinh và ráp lồng thép vào khuôn.
 • 04 băng chuyền khuôn ngang 02 dãy xích thông 02 gian nhà xưởng (chuyên dùng chuyển khuôn tuần hoàn) phục vụ căng lực và xiết – mở bulon khuôn.
 • 01 máy lật 1/2 khuôn 180º từ úp -> ngửa
 • 01 máy lật 1/2 khuôn 180º từ ngửa -> úp
 • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm cọc ống & trụ điện chuyên dùng 14m (TX).
 • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm cọc ống & trụ điện chuyên dùng kết hợp 14m (TX+TF).
 • 01 hệ rulo chuyền khuôn liên hoàn dài 96m thông 04 gian xưởng.
 • 01 cơ cấu đấy sản phẩm thoát khỏi rulo ra bãi thành phẩm
 • 01 cơ cấu lật khuôn tách lấy sản phẩm (áp dụng cho cọc ống & trụ điện)

Công ty TNHH MTV Gạch Ngói – Cấu Kiện Bê Tông NGUYỄN TRÌNH
(KCN Long Đức, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

1- Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 18m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 máy hàn lồng chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm chiều dài lồng thép 18m.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại loại cọc ống D300mm đến D400mm.
 • 01 máy căng lực 300 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.
 • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 18m (TX).
 • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 18m (TX+TF).
 • 01 cơ cấu hút chân không chuyên dùng tách lấy sản phẩm cọc ống D300 – D600, dài 18m.
 • 02 máy lật 1/2 khuôn 80º chuyên dùng vệ sinh ½ khuôn úp
 • 02 máy nạp bê tông vào khuôn cọc ống

2- Cung cấp thiết bị sản xuất cọc vuông bê tông

 • 01 máy hàn lồng thép cọc vuông tự động các loại từ V200 -:- V400.

3- Cung cấp thiết bị sản xuất ống cống ly tâm D1200:

01 máy hàn lồng thép ống cống tự động các loại từ D300 -:- D1200

Công ty Cổ Phần SX Cấu Kiện Bê Tông Phan Vũ Đồng Nai (Nhơn Trạch – Đồng Nai)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D1200:

 • 01 máy hàn lồng cọc ống D800mm đến D1200mm chiều dài 30m chuyên dùng sản xuất cọc ống D800mm đến D1200mm phục vụ cho các công trình cầu cảng.
 • 01 máy căng lực 500 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D700mm đến D900mm.
 • 01 máy căng lực 700 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D1000mm đến D1200mm.
 • 04 máy mở đai ốc khuôn cọc ống, chuyên dùng mở đai ốc trên visme khuôn khi bóc tách sản phẩm.
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ12.6mm, chuyên dùng sản xuất cọc ống D700mm đến D1200mm.
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm, chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • Cải tạo nâng cấp 05 máy dập đầu thép PC Bar.
 • Cải tạo nâng cấp 02 máy căng lực 250 tấn và 02 máy căng lực 400 tấn.
 • 01 máy mở đai ốc vis me khuôn cọc ống, chuyên dùng xả lực căng trên khuôn cọc từ D300mm đến D1200mm.

Công Ty CP Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức 2 (Gia Minh – Thuỷ Nguyên– Hải Phòng)

 1. Cung cấp thiết bị chuyền sản xuất cọc ống D600:
 • 02 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu dài 18m (Auto loader).
 • 02 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D500mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.
 1. Cung cấp thiết bị chuyền sản xuất cọc ống D1000:
 • Máy cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 36m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.0mm -:- Φ12.6mm
 • 01 máy hàn lồng cọc ống chuyên dùng sản xuất cọc ống D600mm đến D1000mm, chiều dài lồng thép 36m.
 • 01 máy căng lực 600 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D600mm đến D1000mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ9.0mm -:- Φ12.6mm.
 • 02 máy xả lực khoá đai ốc vis me khuôn cọc ống, chuyên dùng xả lực căng trên khuôn cọc từ D500mm đến D1000mm.
 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván W1200:
 • 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W600, W740, W840, W940, W1100, W1200
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.
 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván W840:
 • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 100m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740, W840
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng

Công ty Cổ Phần Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức Sơn Tây (Sơn Tây – Hà Nội)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu 16m (Auto loader)
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.

Công ty Cổ Phần Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức – Cầu Bính (Tp. Hải Phòng)

  Cung cấp thiết bị sản xuất đến cọc D600:

 • 03 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 04 máy dập đầu (Auto loader).
 • 06 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.

Công ty Cổ Phần Xây Lắp Petrolimex (Việt Hoà – Khoái Châu – Hưng Yên)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

 • 02 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 18m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 02 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 02 máy căng lực 300 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.

Công ty Cổ Phần Xây Lắp & Thương Mại Minh Sơn (KCN Lạch Tray – Hải Phòng)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

 • 02 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 18m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 02 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 01 máy căng lực 300 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D500mm đến D600mm.
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.

Công ty Cổ Phần Bê Tông AMACCAO (KCN Phủ Lý – Hà Nam)

  Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

 • 03 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 03 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 03 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 02 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D500mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 06 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 máy xả lực khoá đai ốc visme khuôn cọc ống.
 • 01 hệ thống kích thử tải cọc PHC các loại đến D1000

Công ty TNHH Đầu Tư & Xây Dựng Việt Thái An (KCN Hoà Bình, Long An)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 18m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 18m (TX).
 • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 18m (TX+TF).

Công ty TNHH Bê Tông Tiền Phong – (Bến Lức, Long An)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 18m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 16m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy hàn lồng cọc ống chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm chiều dài 18m.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 300 tấn chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 600 tấn chuyên dùng sản xuất cọc ống D500mm đến D1000mm.
 • 01 máy xả lực khoá đai ốc vis me khuôn cọc ống, chuyên dùng xả lực căng trên khuôn cọc từ D300mm đến D600mm.
 • 01 máy xả lực khoá đai ốc vis me khuôn cọc ống, chuyên dùng xả lực căng trên khuôn cọc từ D500mm đến D1000mm.
 • 02 băng chuyền khuôn ngang 02 dãy xích thông 02 gian nhà xưởng (chuyên dùng chuyển khuôn tuần hoàn) phục vụ căng lực và xiết – mở bulon khuôn.
 • 02 máy lật 1/2 khuôn 80º phục vụ công đoạn vệ sinh ½ khuôn úp.

Công ty Cổ Phần Comin An An Hoà (KCN Chu Lai, Quảng Nam)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 16m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 máy hàn lồng chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 16m (TX).
 • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 16m (TX+TF).
 • 02 hệ thống lật khuôn chuyên dùng vệ sinh khuôn.
 • 05 hệ thống xe gòong chuyên dùng chở khuôn phục vụ sản xuất.
 • 02 hệ thống cấp bê tông tự động vào khuôn ly tâm.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Khảo Sát Công Trình Thanh Tuấn (Bến Lức – Long An)

 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W1200:
 • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực đồng bộ, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W740, W840, W940, W1100, W1200
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.
 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W840:
 • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740, W840
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Cấu Kiện Bê Tông Phan Vũ Quảng Bình

Cung cấp thiết bị sản xuất côc ống đến D600:

 • 01 Hệ thống cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy hàn lồng cọc ống D400mm đến D800mm chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D400mm đến D800mm.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D400mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.

Công Ty TNHH Xây Dựng Phan Vũ Hạ Tầng (Bến Lức – Long An)

Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván W840:

 • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740, W840
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Công ty TNHH Một Thành Viên Bê Tông Ticco (KCN Mỹ Tho Tiền Giang)

 Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W740:

 • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực đồng bộ, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 100m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Công ty TNHH Một Thành Viên Bê Tông Ticco chi nhánh Tân Phước
(KCN Long Cang – Tân Phước – Tiền Giang)

 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W1200:
 • 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực đồng bộ, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W740, W840, W940, W1100, W1200
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.
 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W840:
 • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740, W840.
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Công ty VINA – PSMC (KCN Long Định – Long An)

 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W1200:
 • 01 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W740, W840, W940, W1100, W1200
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.
 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W740:
 • 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Công Ty TNHH Hoà Hiệp (Tp. Vinh – Nghệ An)

Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W740:

 • Cung cấp 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 110m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An (Bến Lức – Long An)

 1. Cung cấp thiết bị sản xuất cọc D600 & trụ điện các loại:
 • 01 máy hàn lồng cọc chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy hàn lồng trụ điện chiều dài 14m chuyên dùng sản xuất lồng thép cho các loại trụ điện.
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 24m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ10.7mm -:- Φ12.6mm
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dung sản xuất Trụ Điện và cọc ống đến D500
 • 01 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 16m (Auto Loader)
 1. Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D1000:
 • Hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D500 -:- D1000 chuyên dùng kết hợp 24m (TX+TF) tải cho phép đến 40 tấn.
 • 01 máy căng lực 550 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D600mm đến D1000mm
 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W1200:
 • 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W600, W740, W840, W940, W1100, W1200
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1- (Tân Uyên – Bình Dương)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600 & trụ điện:

 • 01 máy hàn lồng trụ điện các loại từ 7,5m đến 14m và trụ điện gốc các loại.
 • 02 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy căng lực 450 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D700mm đến D1000mm
 • Cải tiến các máy căng lực 250 tấn & 400 tấn Samboo – Korea

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1- (Chi nhánh – Quảng Ngãi)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m, chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập thép các loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 18m (Auto Loader)
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – (Chi nhánh Q9,Tp.HCM)

 Cung cấp thiết bị sản xuất trụ điện các loại đến 14m:

 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ10.7mm -:- Φ12.6mm
 • 02 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 18m (Auto Loader)
 • 01 máy căng 150 tấn chuyên dùng sản xuất trụ điện và cọc ống đến D500mm
 • 01 máy kéo thử giới hạn thép PC Bar Φ5.1mm -:- Φ10.7mm

Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm An Giang (KCN Bình Hòa – An Giang)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 máy hàn lồng cọc ống D300mm đến D600mm chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 02 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Bình (KCN Tân Uyên – Bình Dương)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • Cải tạo và nâng cấp 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Bình (Chi Nhánh Cần Giờ – Tp.HCM)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy căng lực 170 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • Cải tạo và nâng cấp 01 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS (KCN Nhực Chánh – Bến Lức Long An)

 1. Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:
 • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m, chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 02 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập thép các loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 18m (Auto Loader)
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
 1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W740:
 • Cung cấp 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 110m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Công ty Cổ Phần Thương Mại – Dịch Vụ – Xây Dựng Minh Đức
(Lô A1, A2, A3 Cụm Công Nghiệp Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Nha Trang)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m, chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 02 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
 • 02 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập thép các loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).

Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thí Nghiệm Điện Quốc Tuấn
(Long Thành – Đồng Nai)

Cung cấp thiết bị sản xuất trụ điện các loại:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu 15m (Auto loader).
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 03 dàn quay ly tâm chuyên sản xuất trụ điện 14m.
 • 01 máy hàn lồng trụ điện các loại đến 14m.
 • 03 hệ thống tời ma sát kéo và xe chở khuôn dài 14m.
 • 02 cơ cấu nạp bê tông vào khuôn.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại trụ điện.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 05 hệ thống tời ma sát và xe gòong chuyên dùng chở khuôn phục vụ sản xuất.
 • 02 hệ thống cấp bê tông tự động vào khuôn ly tâm.
 • 04 dàn quay ly tâm trụ điện đến 14m

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Bách Khoa An Giang (Châu Thành Tiền – An Giang)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy hàn lồng SX cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 02 hệ thống nạp bê tông vào khuôn.
 • 01 hệ thống nhận bê tông từ trạm trộn
 • 04 cụm tời ma sát và xe goong chở khuôn dài 18m

Công Ty TNHH Đầu Tư Tân Hà (LAGI – Bình Thuận):

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600 và trụ điện các loại:

 • 01 Máy hàn lồng thép trụ điện tự động các loại dài 14m
 • 01 máy hàn lồng SX cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 Máy cắt thép PC Bar 5.1mm -:- 10.7mm
 • 01 máy căng lực 250 tấn
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar 5.1mm -:- 10.7mm
 • 04 Hệ thống tời ma sát và xe goong phụ vụ sản xuất

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng SinoPacific Long An (Bến Lức – Long An):

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 02 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 02 máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 04 hệ thống tủ điều khiển dàn quay tự động.
 • 02 băng chuyền khuôn ngang 02 dãy xích thông 02 gian nhà xưởng (chuyên dùng chuyển khuôn tuần hoàn) phục vụ căng lực và xiết – mở bulon khuôn.
 • 04 máy nạp bê tông công suất cao vào khuôn cọc ống D300 – D600 bê tông kiểu cánh xới.

Công ty Cổ Phần COMIN AN AN HÒA (Tam Hiệp – Núi Thành – Quảng Nam):

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu 16m (Auto loader).
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy hàn lồng SX cọc ống chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 16m (TX).
 • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 16m (TX+TF).
 • 02 hệ thống lật khuôn chuyên dùng vệ sinh khuôn.
 • 05 hệ thống tời ma sát và xe gòong chuyên dùng chở khuôn phục vụ sản xuất.
 • 01 hệ thống nhận bê tông từ trạm trộn
 • 02 hệ thống cấp bê tông tự động vào khuôn ly tâm.

Công ty TNHH XD TM DV Đúc Ép Cọc NGỌC CHI
(KCN Đức Hoà 3 – Việt Hoá, xã Đức Lập Hạ, Đức Hoà, Long An)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc vuông ứng suất trước:

 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 12m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 12m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 máy hàn lồng chuyên dùng sản xuất cọc vuông dự ứng lực V200mm đến V400mm chiều dài lồng thép 12m.
 • 01 máy căng lực 80 tấn chuyên dùng sản xuất cọc vuông dự ứng lực.

Công ty Cổ Phần HẢI ĐĂNG (Tây Ninh):

Cung cấp thiết bị sản xuất ống cống ly tâm D2000:

01 máy hàn lồng thép ống cống tự động các loại từ D300 -:- D2000

Công Ty E M Construction Import Export – Fnompenh Cambodia

 • Tư vấn chuyển giao:
 • Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất trụ điện công suất 250 sản phẩm/ngày, đêm.
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực các loại từ 9m đến 22m.
 • Cung cấp thiết bị:
 • 06 dàn quay sản xuất trụ điện
 • 02 Máy hàn lồng thép trụ điện tự động 9m đến 22m
 • 02 Máy cắt thép PC Bar Φ5.1mm -:- Φ10.7mm
 • 03 máy căng lực 150 tấn
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar Φ5.1mm -:- Φ10.7mm
 • Thiết bị phụ trợ:
 • Hệ thống tời ma sát và xe goong phụ vụ sản xuất
 • Hệ thống nạp bê tông vào khuôn
 • Bành xả thép PC Bar
 • Toàn bộ hệ thống khuôn trụ điện ly tâm

Công Ty ECO PLANT CO., LTD – Fnompenh Cambodia

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy hàn lồng chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D400mm đến D600mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.

Công Ty 7FTD CO., LTD – Fnompenh Cambodia

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D800:

01 máy hàn lồng SX cọc ống D300mm đến D800mm chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D800mm.

Hình ảnh thực tế tại công trình Quí công ty có thể tham khảo tại website
www.congnghemaytriviet.com

Đối Tác – Khách Hàng

Avada WordPress Theme