Loading...
Video Clip 2020-08-07T23:38:19+00:00

Trí Việt

Chia Sẻ Cùng Phát Triển

Hệ thống cắt & dập đầu thép PC Bar tự động

Máy hàn lồng cọc ống D600

Cơ cấu gắp khuôn cọc ống

Cơ cấu gắp khuôn và hút chân không

Băng chuyền khuôn ngang xưởng

Băng chuyền khuôn dọc xưởng

Cơ cấu lật vệ sinh khuôn

Máy ép gạch không nung TV-20

Máy ép gạch ống không nung TV-16-MN

Máy ép gạch ống không nung

Máy cắt thép PC Bar tự động

Máy dập đầu thép PC Bar

Máy hàn lồng thép trụ điện

Dàn quay ly tâm

Máy căng lực cọc ống

Đối Tác – Khách Hàng

Avada WordPress Theme