Loading...
Video Clip 2023-12-26T23:05:34+00:00

Trí Việt

Chia Sẻ Cùng Phát Triển

Tổ hợp máy cắt dập đầu thép tự động

Máy hàn lồng thép cọc ống D300 D600

Lồng thép cọc ống sau hàn

Máy hàn lồng cọc ống D400 D800

Máy hàn lồng thép trụ điện

Máy hàn lồng thép cống D300 D1200

Máy hàn lồng thép cống D300 D2000

Cơ cấu lật vệ sinh khuôn

Máy ép gạch không nung TV-20

Máy hàn thép cọc vuông V200 V400

Dầm gắp kẹp khuôn kết hợp TX+TF

Dầm kẹp khuôn TX

Căng lực tạo ứng suất trước

Hệ tủ điều khiển dàn quay

Hút chân không tách sản phẩm

Băng xích chuyền khuôn ngang xưởng

Băng xích chuyền khuôn dọc xưởng

Máy cắt + cuốn vòng ôm bích cọc

Đối Tác – Khách Hàng

Avada WordPress Theme