Công ty TNHH Hoà Hiệp

Công ty TNHH Hoà Hiệp 2017-05-27T16:43:44+00:00

Project Description

Công ty TNHH Hoà Hiệp
(Nam Đàn – Nghệ An)

Thiết bị sản xuất cọc ván đến W740 chiều dài hệ căng 110 mét

  • Cung cấp 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống.
  • Chiều dài bệ căng 110m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W500, W600
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme