BĂNG XÍCH CHUYỀN KHUÔN DỌC XƯỞNG

  • Hệ băng chuyền khuôn được ứng dụng phục vụ cho các công đoạn chuyền khuôn sau khi tách lấy sản phẩm -> vệ sinh khuôn -> lắp lồng thép vào khuôn -> lắp đồ gá vào khuôn -> đến vị trí nạp bê tông vào khuôn.
  • Hệ thống hoạt động theo lập trình thời gian, nhằm tạo điều kiện an toàn, hiệu quả đạt năng suất cao trong sản xuất.
By | 2022-06-21T19:06:49+00:00 January 13th, 2010|
Avada WordPress Theme