BĂNG XÍCH CHUYỀN KHUÔN NGANG XƯỞNG

  • Hệ băng xích chuyền khuôn ngang xưởng được ứng dụng phục vụ cho các công đoạn chuyền khuôn xiết bulon -> căng lực và chuyền khuôn xả bulon -> tách sản phẩm.
  • Hệ thống hoạt động tuần hoàn và liên tục theo lập trình thời gian, nhằm tạo điều kiện an toàn, hiệu quả đạt năng suất cao trong sản xuất.
By | 2022-03-08T16:38:29+00:00 January 14th, 2010|
Avada WordPress Theme