BÀNH XẢ THÉP PC BAR

  • Chuyên dùng xả thép PC Bar từ cuộn chuẩn theo qui cách và đưa vào máy cắt thép PC Bar để cắt theo chiều dài sản xuất theo yêu cầu.
  • Cơ cấu chế tạo theo lực xoay quanh trục có cơ cấu con lăn dẫn thép và chống rối thép.
  •  
By | 2022-03-08T16:43:26+00:00 January 27th, 2010|
Avada WordPress Theme