CƠ CẤU KẸP & GẮP KHUÔN (TX+TF)

  • Cơ cấu kẹp và gắp khuôn (TX+TF) chuyên dùng kết hợp với cầu trục phục vụ các công đoạn: kẹp + gắp + nâng + hạ + di chuyển khuôn ly tâm.
  • Kẹp ½ khuôn khuôn úp (TX) và gắp ½ khuôn úp (TF) nhằm thao tác nhanh và an toàn trong sản xuất
  • Các hệ thống TX+TF thông dụng hiện nay:
  • TX+TF phục vụ sản xuất cọc ống (trụ điện) D300 -:- D600, L=14m
  • TX+TF phục vụ sản xuất cọc ống D300 -:- D600, L=18m
  • TX+TF phục vụ sản xuất cọc ống D500 -:- D1000, L=30m
By | 2022-03-08T16:37:21+00:00 January 10th, 2010|
Avada WordPress Theme