CƠ CẤU KẸP KHUÔN (TX)

  • Chuyên dùng kẹp khuôn ly tâm phục vụ trong các công đoạn sản xuất của nhà máy cọc ống (trụ điện) bê tông ly tâm …
  • Cơ cấu kẹp (TX) chuyên dùng kết hợp với cầu trục phục vụ các công đoạn: kẹp + nâng + hạ + di chuyển khuôn ly tâm.
  • Kẹp nguyên khuôn có bê tông nhằm thao tác nhanh và an toàn trong sản xuất

Các hệ thống TX thông dụng hiện nay:

  • TX phục vụ sản xuất cọc ống (trụ điện) D300 -:- D600, L=14m
  • TX phục vụ sản xuất cọc ống D300 -:- D600, L=18m
  • TX phục vụ sản xuất cọc ống D500 -:- D1000, L=30m
By | 2022-03-08T16:37:36+00:00 January 11th, 2010|
Avada WordPress Theme