CƠ CẤU LẬT NGỬA (ÚP) KHUÔN 180°

  • Cơ cấu lật ngửa khuôn 180 chuyên dùng lật ngửa khuôn sau khi tách sản phẩm -> đưa khuôn vào băng xích dọc xưởng để tiến hành các công đoạn vệ sinh, lắp lồng thép, …
  • Cơ cấu lật úp khuôn 180 chuyên dùng lật úp khuôn sau khi đã vệ sinh, phun dầu hoàn thiện -> chờ đậy sau khi đã nạp bê tông, …
By | 2022-03-08T16:38:54+00:00 January 15th, 2010|
Avada WordPress Theme