Công ty Cổ Phần Bê Tông AMACCAO

Công ty Cổ Phần Bê Tông AMACCAO 2017-09-13T10:11:21+07:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông AMACCAO
(KCN Phủ Lý – Hà Nam)

Thiết bị sản xuất cọc D600 chiều dài đến 18 mét

  • 02 băng chuyền thép PC Bar tự động (Automatic PC Bar Loader) 18m, kết nối tự động cho máy cắt thép PC Bar và 04 máy dập đầu thép PC Bar mà không cần người vận hành.
  • 02 máy hàn lồng cọc ống D300mm đến D600mm chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 02 máy cắt thép PC Bar tự động Lmax # 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 01 máy căng lực 150 tấn, chuyên dùng căng thép sản xuất cọc D300 -:- D500.
  • 01 máy căng lực 250 tấn, chuyên dùng căng thép sản xuất cọc D500 -:- D600.
  • 01 máy mở đai ốc visme khuôn cọc ống tự động.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme