Công ty Cổ Phần Bê Tông Cấu Kiện Việt Nhật

Công ty Cổ Phần Bê Tông Cấu Kiện Việt Nhật 2020-08-06T10:58:36+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông Cấu Kiện Việt Nhật (KCN Ý Yên – Nam Định)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600 và trụ điện các loại:

 • 01 băng chuyền khuôn 03 dãy xích chạy dọc xưởng dài 30 m (chuyên dùng di chuyển khuôn ngửa) phục vụ vệ sinh và ráp lồng thép vào khuôn.
 • 04 băng chuyền khuôn ngang 02 dãy xích thông 02 gian nhà xưởng (chuyên dùng chuyển khuôn tuần hoàn) phục vụ căng lực và xiết – mở bulon khuôn.
 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 18m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
 • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 14m (TX).
 • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 14m (TX+TF).
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 máy hàn lồng chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm chiều dài lồng thép 14m.
 • 01 máy hàn lồng trụ điện chiều dài 14m chuyên dùng sản xuất lồng thép cho các loại trụ điện.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại trụ điện.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.
Avada WordPress Theme