Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS 2020-08-06T22:56:41+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS
(KCN Nhựt Chánh – Bến Lức – Long An)

1. Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

  • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m, chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
  • 02 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
  • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập thép các loại 7.1mm -:- 10.7mm
  • 01 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 18m (Auto Loader)
  • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại 7.1mm -:- 10.7mm
  • 02 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm

2. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W740:

  • Cung cấp 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 110m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme