Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1- (Chi nhánh – Quảng Ngãi)

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1- (Chi nhánh – Quảng Ngãi) 2020-08-06T22:45:29+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1- (Chi nhánh – Quảng Ngãi)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

  • 01 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m, chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập thép các loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 01 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 18m (Auto Loader)
  • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
Avada WordPress Theme