Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – (Chi nhánh – Bến Cát, Bình Dương)

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – (Chi nhánh – Bến Cát, Bình Dương) 2020-08-06T22:49:16+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – (Chi nhánh – Bến Cát, Bình Dương)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600

  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập thép các loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 01 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 18m (Auto Loader)
  • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
Avada WordPress Theme