Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An 2017-04-16T22:48:37+07:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An

Thiết bị sản xuất cọc ống D800 chiều dài cọc đến 24 mét  

  • Cung cấp băng chuyền thép PC Bar tự động (Automatic PC Bar Loader) 18m, chuyên cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu.
  • Cung cấp máy hàn lồng cọc ống D300mm đến D600mm chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
  • Cung cấp máy cắt thép PC Bar tự động Lmax # 24m, chuyên dùng cắt thép sản xuất cọc D500 -:- D1000
  • Cung cấp máy căng lực 550 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D700mm đến D1000mm
  • Cung cấp 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại fi 10.7mm -:- 12.6mm
  • Cung cấp máy kéo thử giới hạn thép PC Bar fi 7.1mm -:- 12.6mm.

   Thiết bị sản xuất cọc ván đến W1200 chiều dài hệ căng đến 120 mét:

  • 03 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực tự động, lực căng 900 tấn/hệ thống.
  • Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W600, W740, W840, W940, W1100, W1200.
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme