Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An 2020-08-06T22:41:34+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An

1. Cung cấp thiết bị sản xuất cọc D600 & trụ điện các loại:

 • 01 máy hàn lồng cọc chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy hàn lồng trụ điện chiều dài 14m chuyên dùng sản xuất lồng thép cho các loại trụ điện.
 • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 24m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ10.7mm -:- Φ12.6mm
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dung sản xuất Trụ Điện và cọc ống đến D500
 • 01 hệ cấp thép tự động cho 02 máy dập đầu 16m (Auto Loader)

2. Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D1000:

  • Hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D500 -:- D1000 chuyên dùng kết hợp 24m (TX+TF) tải cho phép đến 40 tấn.
  • 01 máy căng lực 550 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D600mm đến D1000mm

3. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W1200:

  • 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W600, W740, W840, W940, W1100, W1200
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme