Công ty Cổ Phần Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức – Cầu Bính (Tp. Hải Phòng)

Công ty Cổ Phần Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức – Cầu Bính (Tp. Hải Phòng) 2020-08-06T11:36:25+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức – Cầu Bính (Tp. Hải Phòng)

Cung cấp thiết bị sản xuất đến cọc D600:

  • 02 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 04 máy dập đầu (Auto loader).
  • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
  • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.
Avada WordPress Theme