Công ty Cổ Phần Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức Sơn Tây

Công ty Cổ Phần Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức Sơn Tây 2020-08-06T11:34:27+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức Sơn Tây (Sơn Tây – Hà Nội)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

  • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu 16m (Auto loader)
  • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.
Avada WordPress Theme