Công ty Cổ Phần BeTon 6 (Bê Tông 620)

Công ty Cổ Phần BeTon 6 (Bê Tông 620) 2017-04-16T23:05:15+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần BeTon 6 (Bê Tông 620)
Chi Nhánh Châu Thới

Thiết bị sản xuất cọc ống D800 chiều dài cọc đến 18 mét

  • Cung cấp máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại fi 7.1mm -:- 10.7mm
  • Cung cấp máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
  • Cung cấp máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại fi 7.1mm -:- 10.7mm

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme