Công ty Cổ Phần Comin An An Hoà – KCN Chu Lai, Quảng Nam

Công ty Cổ Phần Comin An An Hoà – KCN Chu Lai, Quảng Nam 2020-08-06T11:56:14+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Comin An An Hoà – KCN Chu Lai, Quảng Nam

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

  • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 16m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
  • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 01 máy hàn lồng chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 16m (TX).
  • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 16m (TX+TF).
  • 02 hệ thống lật khuôn chuyên dùng vệ sinh khuôn.
  • 05 hệ thống xe gòong chuyên dùng chở khuôn phục vụ sản xuất.
  • 02 hệ thống cấp bê tông tự động vào khuôn ly tâm.
Avada WordPress Theme