Công ty Cổ Phần COMIN AN AN HÒA

Công ty Cổ Phần COMIN AN AN HÒA 2020-08-06T23:09:06+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần COMIN AN AN HÒA (Tam Hiệp – Núi Thành – Quảng Nam)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

 • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu 16m (Auto loader).
 • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 01 máy hàn lồng SX cọc ống chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 16m (TX).
 • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 16m (TX+TF).
 • 02 hệ thống lật khuôn chuyên dùng vệ sinh khuôn.
 • 05 hệ thống tời ma sát và xe gòong chuyên dùng chở khuôn phục vụ sản xuất.
 • 01 hệ thống nhận bê tông từ trạm trộn
 • 02 hệ thống cấp bê tông tự động vào khuôn ly tâm.
Avada WordPress Theme