Công ty Cổ Phần Thương Mại – Dịch Vụ – Xây Dựng Minh Đức

Công ty Cổ Phần Thương Mại – Dịch Vụ – Xây Dựng Minh Đức 2020-08-06T22:59:08+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Thương Mại – Dịch Vụ – Xây Dựng Minh Đức (Lô A1, A2, A3 Cụm Công Nghiệp Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Nha Trang)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

  • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m, chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
  • 02 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
  • 02 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập thép các loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
Avada WordPress Theme