Công ty Cổ Phần Xây Dựng Bách Khoa An Giang (Châu Thành Tiền – An Giang)

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Bách Khoa An Giang (Châu Thành Tiền – An Giang) 2020-08-06T23:03:48+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Bách Khoa An Giang (Châu Thành Tiền – An Giang)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

  • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
  • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 01 máy hàn lồng SX cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 02 hệ thống nạp bê tông vào khuôn.
  • 01 hệ thống nhận bê tông từ trạm trộn
  • 04 cụm tời ma sát và xe goong chở khuôn dài 18m
Avada WordPress Theme