Công ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Bình (Chi Nhánh Cần Giờ – Tp.HCM)

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Bình (Chi Nhánh Cần Giờ – Tp.HCM) 2020-08-06T22:54:40+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Bình (Chi Nhánh Cần Giờ – Tp.HCM)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

  • 01 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
  • 01 máy căng lực 170 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm
  • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 01 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • Cải tạo và nâng cấp 01 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
Avada WordPress Theme