Công ty Cổ Phần Xây Lắp & Thương Mại Minh Sơn (KCN Lạch Tray – Hải Phòng)

Công ty Cổ Phần Xây Lắp & Thương Mại Minh Sơn (KCN Lạch Tray – Hải Phòng) 2020-08-06T11:47:59+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Xây Lắp & Thương Mại Minh Sơn (KCN Lạch Tray – Hải Phòng)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

  • 02 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 18m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
  • 02 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
  • 01 máy căng lực 300 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D500mm đến D600mm.
  • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
  • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.
Avada WordPress Theme