Công Ty ECO PLANT CO., LTD – Fnompenh Cambodia

Công Ty ECO PLANT CO., LTD – Fnompenh Cambodia 2020-08-06T23:11:32+00:00

Project Description

Công Ty ECO PLANT CO., LTD – Fnompenh Cambodia

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

  • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
  • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại 7.1mm -:- 10.7mm
  • 01 máy hàn lồng chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
  • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D400mm đến D600mm.
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại 7.1mm -:- 10.7mm.
Avada WordPress Theme