Công Ty EM Construction Import Export – Fnompenh Cambodia

Công Ty EM Construction Import Export – Fnompenh Cambodia 2017-09-13T10:16:38+00:00

Project Description

Công Ty EM Construction Import Export
(Fnompenh Cambodia)

  • Tư vấn chuyển giao:

–  Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất trụ điện công suất 250 sản phẩm/ngày, đêm.

–  Chuyển giao công nghệ sản xuất trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực các loại từ 9m đến 22m.

  • Cung cấp thiết bị:

–  06 dàn quay sản xuất trụ điện

–  02 máy hàn lồng thép trụ điện tự động 9m đến 22m

–  02 máy cắt thép PC Bar Φ5.1mm -:- Φ10.7mm

–  03 máy căng lực 150 tấn

–  04 máy dập đầu thép PC Bar Φ5.1mm -:- Φ10.7mm

  • Thiết bị phụ trợ:

–  Hệ thống tời ma sát và xe goong phụ vụ sản xuất

–  Hệ thống nạp bê tông vào khuôn

–  Bành xả thép PC Bar

–  Toàn bộ hệ thống khuôn trụ điện ly tâm

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme