Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm An Giang

Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm An Giang 2020-08-06T22:51:01+00:00

Project Description

Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm An Giang (KCN Bình Hòa – An Giang)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống đến D600:

  • 01 máy hàn lồng cọc ống D300mm đến D600mm chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
  • 02 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm
  • 01 máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
Avada WordPress Theme