Công ty TNHH Bê Tông Phan Vũ Quảng Bình

Công ty TNHH Bê Tông Phan Vũ Quảng Bình 2017-09-13T10:06:45+07:00

Project Description

Công ty TNHH Bê Tông Phan Vũ Quảng Bình
(KCN Hòn La – Quảng Đông – Quảng Trạch – Quảng Bình)

Thiết bị sản xuất cọc D800 chiếu dài đến 18 mét

  • Cung cấp băng chuyền thép PC Bar tự động (Automatic PC Bar Loader) 18m , kết nối tự động cho máy cắt thép PC Bar và 02 máy dập đầu thép PC Bar mà không cần người vận hành.
  • Cải tạo, nâng cấp máy hàn lồng cọc ống D300mm đến D800mm chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D800mm phục vụ cho công trình Formosa Hà Tĩnh.
  • Cung cấp máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
  • Cung cấp máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D500mm đến D600mm.
  • Cải tạo, nâng cấp 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • Cải tạo, nâng cấp máy cắt thép PC Bar, chuyên cắt thép PC bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm chiều dài 16m.
  • Cung cấp 01 máy mở đai ốc đầu khuôn cọc ống D300 -:- D600 mm

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme