Công ty Cổ Phần Sản Xuất Cấu Kiện Bê Tông Phan Vũ Quảng Bình

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Cấu Kiện Bê Tông Phan Vũ Quảng Bình 2020-08-06T12:06:08+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Cấu Kiện Bê Tông Phan Vũ Quảng Bình
(KCN Hòn La – Quảng Đông – Quảng Trạch – Quảng Bình)

Cung cấp thiết bị sản xuất côc ống đến D600:

  • 01 Hệ thống cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
  • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 01 máy hàn lồng cọc ống D400mm đến D800mm chiều dài 16m chuyên dùng sản xuất cọc ống D400mm đến D800mm.
  • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D400mm đến D600mm.
  • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme