Công ty TNHH Bê Tông Ticco Tân Phước

Công ty TNHH Bê Tông Ticco Tân Phước 2017-05-27T16:59:00+07:00

Project Description

Công ty TNHH Bê Tông Ticco Tân Phước
(KCN Long Giang-Tân Phước-Tiền Giang)

Thiết bị sản xuất cọc ván đến W740 chiều dài hệ căng 120 mét

  • 03 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực tự động, lực căng 600 tấn/hệ thống.
  • Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740.
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Thiết bị sản xuất cọc ván đến W1200 chiều dài hệ căng 120 mét

  • 03 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực tự động, lực căng 900 tấn/hệ thống.
  • Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W600, W740, W840, W940, W1100, W1200.
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme