Công Ty CP Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức 2

Công Ty CP Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức 2 2020-08-06T11:28:27+00:00

Project Description

Công Ty CP Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức 2
(KCN Gia Minh – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng)

1. Cung cấp thiết bị chuyền sản xuất cọc ống D600:

 • 02 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động cho 02 máy dập đầu dài 18m (Auto loader).
 • 02 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
 • 02 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 250 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D500mm đến D600mm.
 • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm.
 • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
 • 01 hệ thống chuyên dùng cắt & cuốn vòng ôm bích cọc tự động.
 • 01 máy tạo gân và loe vòng ôm bích cọc tự động.

2. Cung cấp thiết bị chuyền sản xuất cọc ống D1000:

 • Máy cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 36m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ9.0mm -:- Φ12.6mm
 • 01 máy hàn lồng cọc ống chuyên dùng sản xuất cọc ống D600mm đến D1000mm, chiều dài lồng thép 36m.
 • 01 máy căng lực 600 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D600mm đến D1000mm.
 • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ9.0mm -:- Φ12.6mm

3. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván W1200:

 • 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W600, W740, W840, W940, W1100, W1200.
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

4. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván W840:

 • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 100m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740, W840.
 • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme