Công ty TNHH Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức

Công ty TNHH Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức 2017-09-08T15:00:55+07:00

Project Description

Công ty TNHH Bê Tông & Xây Dựng Minh Đức
(KCN Gia Minh – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng)

Thiết bị sản xuất cọc D600 chiều dài đến 18 mét

  • 02 băng chuyền thép PC Bar tự động (Automatic PC Bar Loader) 18m , kết nối tự động cho máy cắt thép PC Bar và 02 máy dập đầu thép PC Bar mà không cần người vận hành.
  • 02 máy hàn lồng cọc ống D300mm đến D600mm chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 02 máy cắt thép PC Bar tự động Lmax # 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 01 máy căng lực 150 tấn, chuyên dùng căng thép sản xuất cọc D300 -:- D500.
  • 01 máy căng lực 250 tấn, chuyên dùng căng thép sản xuất cọ D500 -:- D600.

 Thiết bị sản xuất cọc D1000 chiều dài đến 36 mét

  • 01 máy hàn lồng cọc ống D600mm đến D1000mm, Lmax = 36 mét, chuyên dùng sản xuất cọc ống D600mm đến D1000mm dài 36m.
  • 01 máy cắt thép PC Bar tự động Lmax # 36m, chuyên dùng cắt thép PC Bar chuyên dập loại Φ10.7mm -:- Φ12.6mm.
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ10.7mm -:- Φ12.6mm.
  • 01 máy căng lực 550 tấn, chuyên dùng sản xuất cọc ống D700 -:- D1000.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme