Công ty TNHH Đầu Tư & Xây Dựng Việt Thái An

Công ty TNHH Đầu Tư & Xây Dựng Việt Thái An 2020-08-06T11:52:20+00:00

Project Description

Công ty TNHH Đầu Tư & Xây Dựng Việt Thái An (KCN Hoà Bình, Long An)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D600:

  • 01 dây chuyền cấp thép PC Bar tự động 18m cho 02 máy dập đầu (Auto loader).
  • 01 cắt thép máy cắt thép PC Bar chiều dài 18m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm
  • 01 máy hàn lồng cọc ống chiều dài 18m chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 01 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D600mm.
  • 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • 02 hệ thống kẹp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng 18m (TX).
  • 02 hệ thống kẹp và gắp khuôn ly tâm D300 -:- D600 chuyên dùng kết hợp 18m (TX+TF).
Avada WordPress Theme