Công ty TNHH Hoà Hiệp

Công ty TNHH Hoà Hiệp 2020-08-06T22:38:04+00:00

Project Description

Công ty TNHH Hoà Hiệp
(Nam Đàn – Nghệ An)

Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W740:

  • Cung cấp 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 110m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme