Công ty Cổ Phần SX Cấu Kiện Bê Tông Phan Vũ Đồng Nai

Công ty Cổ Phần SX Cấu Kiện Bê Tông Phan Vũ Đồng Nai 2020-08-06T10:59:16+00:00

Project Description

Công ty Cổ Phần SX Cấu Kiện Bê Tông Phan Vũ Đồng Nai
(Nhơn Trạch-Đồng Nai)

Cung cấp thiết bị sản xuất cọc ống D1200

  • 01 máy hàn lồng cọc ống D800mm đến D1200mm chiều dài 30m chuyên dùng sản xuất cọc ống D800mm đến D1200mm phục vụ cho các công trình cầu cảng.
  • 01 máy căng lực 500 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D700mm đến D900mm.
  • 01 máy căng lực 700 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D1000mm đến D1200mm.
  • 04 máy mở đai ốc khuôn cọc ống, chuyên dùng mở đai ốc trên visme khuôn khi bóc tách sản phẩm.
  • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ10.7mm -:- Φ12.6mm, chuyên dùng sản xuất cọc ống D700mm đến D1200mm.
  • 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm, chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm.
  • Cải tạo nâng cấp 05 máy dập đầu thép PC Bar.
  • Cải tạo nâng cấp 02 máy căng lực 250 tấn và 02 máy căng lực 400 tấn.
  • 01 máy mở đai ốc vis me khuôn cọc ống, chuyên dùng xả lực căng trên khuôn cọc từ D300mm đến D1200mm.

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme