Công ty TNHH MTV Bê Tông Cấu Kiện Phan Vũ Đồng Nai

Công ty TNHH MTV Bê Tông Cấu Kiện Phan Vũ Đồng Nai 2017-09-13T10:08:10+07:00

Project Description

Công ty TNHH MTV Bê Tông Cấu Kiện Phan Vũ Đồng Nai
(Nhơn Trạch-Đồng Nai)

Thiết bị sản xuất cọc D1200 chiều dài đến 30m

  • Cung cấp máy hàn lồng cọc ống D800mm đến D1200mm chiều dài 30m chuyên dùng sản xuất cọc ống D800mm đến D1200mm phục vụ cho các công trình cầu cảng.
  • Cung cấp máy căng lực 500 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D700mm đến D900mm.
  • Cung cấp máy căng lực 700 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D1000mm đến D1200mm.
  • Cung cấp 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ10.7mm -:- Φ12.6mm.
  • Cung cấp 04 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại Φ7.1mm -:- Φ10.7mm.
  • Cải tạo nâng cấp 05 máy dập đầu thép PC Bar.
  • Cải tạo nâng cấp 02 máy căng lực 250 tấn và 02 máy căng lực 400 tấn.
  • Cung cấp 01 máy mở đai ốc đầu khuôn cọc ống D800 -:- D1000 mm

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme