Công ty TNHH Phước Thạnh

Công ty TNHH Phước Thạnh 2017-04-16T23:27:59+00:00

Project Description

Công ty TNHH Phước Thạnh
(KCN Bình Hòa – An Giang)

Thiết bị sản xuất cọc D600 chiều dài đến 18 mét

  • Cung cấp máy hàn lồng cọc ống D300mm đến D600mm chuyên dùng sản xuất cọc ống D300mm đến D600mm
  • Cung cấp 02 máy căng lực 150 tấn chuyên dùng căng lực tạo ứng suất trước cho các loại cọc ống D300mm đến D500mm
  • Cung cấp máy cắt thép PC Bar chiều dài 16m, chuyên dùng cắt thép PC Bar loại fi 7.1mm -:- 10.7mm
  • Cung cấp 02 máy dập đầu thép PC Bar chuyên dập loại fi 7.1mm -:- 10.7mm

Hình Ảnh

Avada WordPress Theme