Công Ty TNHH Xây Dựng Phan Vũ Hạ Tầng

Công Ty TNHH Xây Dựng Phan Vũ Hạ Tầng 2020-08-06T10:56:50+00:00

Project Description

Công Ty TNHH Xây Dựng Phan Vũ Hạ Tầng (Bến Lức – Long An)

Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván W840:

    • 04 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn/hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740, W840.
    • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.
Avada WordPress Theme