Công ty VINA – PSMC

Công ty VINA – PSMC 2020-08-06T22:34:53+00:00

Project Description

Công ty VINA – PSMC (KCN Long Định – Long An)

1. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W1200:

  • 01 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 900 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W740, W840, W940, W1100, W1200
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.

2. Cung cấp thiết bị căng cáp đồng bộ sản xuất cọc ván đến W740:

  • 02 hệ thống căng cọc ván dự ứng lực, lực căng 600 tấn / hệ thống. Chiều dài bệ căng 120m, thiết bị chuyên dùng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực W350, W400, W450, W500, W600, W740
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực, cho phép vận hành và quản lý dữ liệu trên computer thông qua phần mềm chuyên dụng.
Avada WordPress Theme