HỆ MÁY CẮT VÀ CUỐN THÔ VÒNG ÔM BÍCH CỌC

  • Hệ máy chuyên dùng cắt định hình chiều dài tole bản và cuốn định hình cho vòng bích ôm đầu cọc ống ly tâm.
  • Hệ máy hoạt động hoàn toàn tự động theo lập trình chuyên dùng, sử dụng phôi từ thép cuộn qui cách 1mm -:-1.5mm bản rộng từ 80mm đến 100mm.
  • Hệ máy áp dụng cho sản phẩm cọc ống thông dụng từ D300 -:- D1000
By | 2022-03-08T16:42:44+00:00 January 22nd, 2010|
Avada WordPress Theme