HỆ THỐNG CĂNG CỌC VÁN

  • Cọc ván dự ứng lực đang được ứng dụng rộng rãi cho các công trình xây dựng hạ tầng hiện nay như: Kè bảo vệ bờ, chống sạt lở, kè các bến sông, kè biển, các công trình thủy lợi, cầu cảng, …
  • Hệ thống máy chuyên dùng tạo ứng lực trước cho các sợi thép SWPR – 7B đường kính từ Φ12.7mm đến Φ15.2mm. Là hệ thống thép tạo ứng suất trong công nghệ sản xuất cọc ván và dầm cầu hiện nay.
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động bằng hệ thống thủy lực và đồng bộ trên các bệ căng từ 80m đến 140m.
  • Phần mềm chuyên dùng, cho phép vận hành trực tiếp và quản lý nhật ký dữ liệu trên Computer.
  • Các hệ thống máy thông dụng hiện nay:
  • Hệ thống căng 400 tấn chiều dài 80m đến 140m chuyên dùng sản xuất cọc ván dự ứng lực các loại: W120, W180, W250, W300, W350, W400.
  • Hệ thống căng 600 tấn chiều dài 80m đến 140m chuyên dùng sản xuất cọc ván dự ứng lực các loại: W350, W400, W500, W600, W740.
  • Hệ thống căng 900 tấn chiều dài từ 80m đến 140m chuyên dùng sản xuất cọc ván dự ứng lực W600, W740, W840, W940, W1100, W1200.
By | 2022-03-08T16:30:11+00:00 January 1st, 2010|
Avada WordPress Theme