HỆ THỐNG CẤP THÉP PC BAR TỰ ĐỘNG

  • Là sự kết hợp tự động hoàn hảo cho các hệ thống máy cắt thép PC Bar và 02 máy dập đầu thép PC Bar. Tạo thành một chuổi kết hợp tự động mà không cần người công nhân vận hành máy.
  • Điều khiển tự động thông qua phần mềm chuyên dùng, cho phép cài đặt số lượng, chiều dài cắt thép trên màn hình LCD. Sai số cho phép đạt đến ±1mm/10.000mm, nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong ngành sản xuất bê tông cấu kiện công nghệ cao.
By | 2022-03-08T16:33:00+00:00 January 4th, 2010|
Avada WordPress Theme