HỆ THỐNG CẤP THÉP PC BAR TỰ ĐỘNG

  • Là sự kết hợp tự động hoàn hảo cho các hệ thống máy cắt thép PC Bar và 02 máy dập đầu thép PC Bar . Tạo thành một chuổi kết hợp tự động mà không cần người công nhân vận hành máy.
  • Điều khiển tự động thông qua phần mềm chuyên dùng, cho phép cài đặt số lượng, chiều dài cắt thép trên màn hình LCD. Sai số cho phép đạt đến ±1mm/10.000mm, nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong ngành sản xuất bê tông cấu kiện công nghệ cao.
By | 2017-05-27T17:41:59+00:00 April 11th, 2017|
Avada WordPress Theme