MÁY DẬP ĐẦU THÉP PC BAR

  • Máy dập đầu thép PC Bar là hệ thống máy chuyên dùng dập các dầu thép PC Bar, PC Wire trong công đoạn sản xuất cấu kiện bê tông dự ứng lực.
  • Thép PC Bar, PC Wire sau khi cắt theo qui cách được đưa vào máy dập đầu tạo nên khối u hai đầu thép trước khi gá vào bích gá căng để tạo nên ứng suất trước trong qui trình sản xuất bê tông dự ứng lực.
  • Máy hoạt động dựa trên nguyên lý dùng nhiệt nung nóng chi tiết, sau đó dùng lực đẩy thủy lực dập nên khối u đầu thép.
  • Hệ thống máy hoạt động hoàn toàn tự động, ứng dụng công nghệ thủy lực kết hợp điều khiển PLC, lập trình trên phần mềm chuyên dùng.
  • Có 02 hệ thống máy thông dụng hiện nay:
  • Hệ máy chuyên dập loại thép PC Bar Φ5.0mm đến Φ10.7mm dùng sản xuất cọc ống đến D600mm.
  • Hệ máy chuyên dập loại thép PC Bar Φ7.1mm đến Φ12.6mm dùng sản xuất cọc ống đến D1200mm.
By | 2022-03-08T16:32:11+00:00 January 3rd, 2010|
Avada WordPress Theme