MÁY HÀN TẠO LỒNG THÉP TRỤ ĐIỆN

  • Thép sau khi dập đầu được vào máy hàn lồng để định hình lõi thép cho từng chủng loại sản phẩm trụ điện bê tông cấu kiện.
  • Hệ thống máy hoạt động tự động, ứng dụng công nghệ Inverter kết hợp PLC thông qua phần mềm chuyên dùng, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao và tiết kiệm tối đa nguồn nhân công trong quá trình sản xuất.
  •    Máy hàn lồng trụ điện, chuyên dùng hàn các loại lồng thép PC Bar sản xuất trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực:
  • Lồng thép trụ điện tiêu chuẩn các loại 7m, 8.4m, 9m, 10.5m, 12m, 14m.
  • Lồng thép cho trụ điện đoạn trụ gốc như 4m, 6m, 8m, 10m khi ghép tạo thành tổ hợp 18m, 20m, 22m, 24m cho các công trình vượt sông.
By | 2022-03-08T16:35:32+00:00 January 6th, 2010|
Avada WordPress Theme