MÁY HÀN TẠO LỒNG THÉP

  • Thép sau khi dập đầu được vào máy hàn lồng để định hình lõi thép cho từng chủng loại sản phẩm bê tông cấu kiện.
  • Hệ thống máy hoạt động tự động, ứng dụng công nghệ Inverter kết hợp PLC thông qua phần mềm chuyên dùng, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao và tiết kiệm tối đa nguồn nhân công trong quá trình sản xuất.

 

  • Các hệ thống máy thông dụng hiện nay:
  • –  Máy hàn lồng cọc ống, chuyên dùng hàn các loại lồng thép PC Bar sản xuất cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực các loại từ D300mm đến D600mm chiều dài đến 18m.
  • –  Máy hàn lồng cọc ống, chuyên dùng hàn các loại lồng thép PC Bar sản xuất cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực các loại từ D600mm đến D1200mm chiều dài đến 40m.
  • –  Máy hàn lồng trụ điện, chuyên dùng hàn tạo lồng thép sản xuất trụ điện các loại từ trụ 6.5m đến trụ 22m.
  • –  Máy hàn lồng ống cống, chuyên dùng hàn tạo lồng thép sản xuất các loại ống công ly tâm từ D300mm đến D2000mm.
  • –  Máy hàn lồng cọc vuông, chuyên dùng hàn tạo lồng thép sản xuất cọc vuông ly tâm hoặt không ly tâm dự ứng lực từ 200mm đến 500mm
By | 2017-09-12T16:27:30+00:00 April 5th, 2017|
Avada WordPress Theme