MÁY NẠP BÊ TÔNG VÀO KHUÔN

  • Máy nạp bê tông vào khuôn là thiết bị chuyên dùng nhận bê tông từ trạm trộn và nạp bê tông vào khuôn, cho phép điều chỉnh lưu lượng nạp phù hợp cho từng loại sản phẩm.
  • Máy nạp có sử dụng hệ thống cánh xới nhằm điều chỉnh lượng bê tông vào khuôn ổn định và chống hiện tượng phẩn tầng trong bê tông
By | 2022-03-08T16:40:24+00:00 January 18th, 2010|
Avada WordPress Theme