MÁY TẠO GÂN VÀ LOE MÉP VÒNG ÔM BÍCH CỌC

  • Máy chuyên dùng tạo gân (rãnh), cuốn tròn và loe mép vòng ôm bích cọc trước khi được ghép vào bích.
  • Máy tạo lực ép bằng hệ thuỷ lực kết hợp lực xoay của chi tiết.
By | 2022-03-08T16:41:40+00:00 January 23rd, 2010|
Avada WordPress Theme