Sản phẩm

MÁY NẠP BÊ TÔNG VÀO KHUÔN

By | 2022-03-08T16:40:24+00:00 January 18th, 2010|

Máy nạp bê tông vào khuôn là thiết bị chuyên dùng nhận bê tông từ trạm trộn và nạp bê tông vào khuôn, cho phép điều chỉnh lưu lượng nạp phù hợp cho từng loại sản phẩm. Máy nạp có sử dụng hệ thống cánh xới nhằm điều chỉnh lượng bê tông vào khuôn

CƠ CẤU LẬT NGỬA (ÚP) KHUÔN 180°

By | 2022-03-08T16:38:54+00:00 January 15th, 2010|

Cơ cấu lật ngửa khuôn 180 chuyên dùng lật ngửa khuôn sau khi tách sản phẩm -> đưa khuôn vào băng xích dọc xưởng để tiến hành các công đoạn vệ sinh, lắp lồng thép, … Cơ cấu lật úp khuôn 180 chuyên dùng lật úp khuôn sau khi đã vệ sinh, phun dầu

BĂNG XÍCH CHUYỀN KHUÔN NGANG XƯỞNG

By | 2022-03-08T16:38:29+00:00 January 14th, 2010|

Hệ băng xích chuyền khuôn ngang xưởng được ứng dụng phục vụ cho các công đoạn chuyền khuôn xiết bulon -> căng lực và chuyền khuôn xả bulon -> tách sản phẩm. Hệ thống hoạt động tuần hoàn và liên tục theo lập trình thời gian, nhằm tạo điều kiện an toàn, hiệu quả

BĂNG XÍCH CHUYỀN KHUÔN DỌC XƯỞNG

By | 2022-06-21T19:06:49+00:00 January 13th, 2010|

Hệ băng chuyền khuôn được ứng dụng phục vụ cho các công đoạn chuyền khuôn sau khi tách lấy sản phẩm -> vệ sinh khuôn -> lắp lồng thép vào khuôn -> lắp đồ gá vào khuôn -> đến vị trí nạp bê tông vào khuôn. Hệ thống hoạt động theo lập trình thời

CƠ CẤU KẸP & GẮP KHUÔN (TX+TF)

By | 2022-03-08T16:37:21+00:00 January 10th, 2010|

Cơ cấu kẹp và gắp khuôn (TX+TF) chuyên dùng kết hợp với cầu trục phục vụ các công đoạn: kẹp + gắp + nâng + hạ + di chuyển khuôn ly tâm. Kẹp ½ khuôn khuôn úp (TX) và gắp ½ khuôn úp (TF) nhằm thao tác nhanh và an toàn trong sản xuất